SPRZEDAŻ --> POLSKA

Polska wschodnia:

Przemysław Stępień

kom. +48 664 481 388

p.stepien@kamen.com.pl

Polska zachodnia:

Jacek Puda

kom. +48 728 854 363

j.puda@kamen.com.pl

Dystrybutorzy
zachodnio- pomor- skie pomorskie warmińsko- mazurskie lubu- skie kujawsko- pomorskie podlaskie mazowieckie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opol- skie śląskie święto- krzyskie mało- polskie podkar- packie
Zagraniczni

Serwis kotłów CO – najczęściej zadawane pytania

Od wielu lat zajmujemy się serwisem kotłów grzewczych. Wiemy, jakie są pierwsze oznaki nieprawidłowości w działaniu kotłów grzewczych oraz jakie są przyczyny usterek kotłów CO. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z eksploatacją kotłów znajdą Państwo poniżej.

1. Z jakiej blachy wykonany jest korpus wewnętrzny kotła?
Korpus wewnętrzny kotła wykonany jest z atestowanej stali kotłowej P265GH o grubości 6mm, dla standardowych wielkości kotłów. W kotłach dużej mocy wykorzystywany jest ten sam rodzaj stali, ale o grubości 8mm.

2. Czy można zamontować kocioł na paliwa stałe w układzie zamkniętym?
Z zachowaniem odpowiednich wymagań podanych w niniejszej instrukcji kocioł może pracować w systemie zamkniętym po zamontowaniu w instalacji C.O. odpowiednich urządzeń zabezpieczających lub w sytuacji, kiedy kocioł fabrycznie został wyposażony w wężownicę schładzającą.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 o zmianie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dziennik Ustaw nr 56/2009 poz. 461 w paragrafie 133 ustęp 7) podaje: “zabrania się stosowania kotła na paliwa stałe do zasilania instalacji grzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwa stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła”.
Kocioł Kamen może być wyposażony fabrycznie w wbudowaną wężownicę schładzającą (opcja na specjalne zamówienie), która umożliwia montaż kotła w instalacji systemu zamkniętego.
Często stosowanym rozwiązaniem jest łączenie kotła w układzie otwartym poprzez wymiennik płytowy z instalacją c.o. w układzie zamkniętym.

3. Co jest przyczyną “stukania” w kotle zasypowym?
Stukanie w kotle zasypowym spowodowane jest miejscowym ogrzaniem wody powyżej temperatury wrzenia, co natomiast spowodowane jest słabym obiegiem wody w kotle.
Rozwiązania zaistniałej sytuacji mogą być następujące:
– zwiększenie obrotów pompy obiegowej, lub jej wymiana na większą;
– wolniejsze rozpalanie mniejszą ilością paliwa;
– wypoziomowanie kotła;

4. Czy kocioł można transportować w pozycji leżącej?
Nie, kocioł należy transportować tylko i wyłącznie w pozycji stojącej.

5. Co zrobić, gdy nie działa sterownik?
Przed rozpoczęciem użytkowania kotła, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Następnie należy upewnić się, że do gniazdka dochodzi zasilanie, a także sprawdzić stan bezpiecznika i w razie potrzeby wymienić go. Jeżeli sterownik w dalszym ciągu nie będzie działał, należy skontaktować się z serwisem producenta sterowników.

6. Co zrobić gdy wentylator nadmuchowy lub podajnik paliwa nie działają i słychać charakterystyczne buczenie?
Jest to typowy objaw uszkodzenia kondensatora rozruchowego. Należy kupić nowy kondensator o określonych parametrach i wymienić. Jeżeli problemy nie znikną należy skontaktować się z serwisem producenta.

7. Co zrobić w razie wydostawania się wody z kotła?
Wydostawanie się wody z kotła jest najczęściej objawem tzw. pocenia lub roszenia kotła powstałym na skutek różnic temperatur w kotle. Zjawisko to najczęściej objawia się podczas pierwszego uruchomienia kotła lub po dłuższym przestoju. Aby rozwiązać ten problem należy przeprowadzić proces wygrzewania kotła, paląc w nim na temperaturze około 70°C i utrzymywać taką temperaturę przynajmniej przez kilka godzin.

8. Dlaczego w kotła wydostaje się dym?
Przyczyny mogą być następujące:
– zbyt mały przekrój bądź wysokość komina – sprawdzić drożność komina, jego parametry oraz czy nie komin nie kończy się poniżej najwyższej kalenicy dachu;
– zanieczyszczony kocioł lub komin – należy wyczyścić kocioł lub komin;
– niedostateczny ciąg kominowy, spowodowany najczęściej zbyt małym przekrojem komina lub jego zanieczyszczeniem – patrz wyżej. Powodem może być również zbyt mocno przymknięta przepustnica spalin znajdująca się w czopuchu kotła, należy ją wtedy odpowiednio wyregulować;
– zużyte szczeliwo uszczelniające przy drzwiczkach lub otworach wyczystkowych – należy wymienić zużyte szczeliwo, gdyż jest to element eksploatacyjny podlegający regularnej wymianie;

9. Dlaczego zaleca się stosowanie zaworów trójdrożnych i czterodrożnych?
Zawory takie stosuje się w układach instalacji centralnego ogrzewania, aby mieszać wodę powracającą z układu grzewczego z wodą zasilającą ten układ w celu podniesienia temperatury na powrocie do kotła powyżej 55°C. Zastosowanie takich zaworów przedłuża żywotność kotła i podnosi jego sprawność.

10. Dlaczego do zasobnika paliwa dostaje się dym?
Jest to spowodowane utrzymywaniem zbyt niskiego poziomu paliwa na retorcie. Należy jak najszybciej zmienić parametry podawania paliwa na sterowniku, gdyż dłużej utrzymujące się takie zjawisko może powodować uszkodzenie ślimaka.

11. Dlaczego do popielnika z retorty spada niedopalony opał?
Jest to skutkiem zbyt częstego podawania paliwa na palnik, przez co jeszcze nie dopalone paliwo zostaje zepchnięte do popielnika przez kolejną porcję paliwa. Przyczyną może być również zbyt mała ilość powietrza(należy zwiększyć ilość powietrza i obserwować proces spalania), zła jakoś opału, nierównomierny nadmuch na palenisko(niedrożne otwory nadmuchowe w palenisku retortowym, które należy oczyścić).

12. Jaką wilgotność powinno mieć drewno przeznaczone do spalania?
W celu optymalnej i bezawaryjnej pracy kotła należy stosować drewno sezonowane przynajmniej 2 lata. Palenie zbyt wilgotnym drewnem powoduje powstawanie dużej ilości pary wodnej w spalinach, co niekorzystnie wpływa na kocioł i komin oraz może być przyczyną utraty gwarancji.

13. Jakie paliwo stosować do opalania kotłów Kamen?
Wykaz paliw dla konkretnego kotła znajduje się na niniejszej stronie internetowej w odpowiedniej zakładce każdego produktu, jak również w drukowanym katalogu produktów. Dokładny opis możliwych do zastosowania paliw znajduje się z instrukcji obsługi kotła oraz w przypadku kotłów z automatycznym podajnikiem w instrukcji obsługi podajnika.

14. Jaki rozmiar ma sznur uszczelniający drzwiczki kotła?
W drzwiczkach kotłów Kamen montowane jest szczeliwo szklane w postaci sznura o wymiarze 15×15cm. Po zużyciu szczeliwo to może być bez problemu wymienione. Stary sznur należy usunąć, oczyścić szczelinę z resztek szczeliwa, odmierzyć i uciąć na właściwą długość nowy odcinek oraz zamocować do w oczyszczonej uprzednio szczelinie, najlepiej na kleju ognioodpornym.

15. Gdzie kupić kocioł Kamen?
Kocioł Kamen najlepiej kupić u naszego dystrybutora w zależności od miejsca zamieszkania. Lista dystrybutorów znajduje się na niniejszej stronie internetowej.

16. Gdzie można kupić części eksploatacyjne/zamienne kotłów Kamen?
Zakupu można dokonać w naszej firmie. Zamówienie można złożyć telefonicznie, faksem, mailowo, osobiście.

Odwiedź nas - spotkajmy się

Zapraszamy