Układy Hydrauliczne Kamen

Układy sprzęgłowe ze sprzęgłem hydraulicznym KAMEN SH to kompaktowe zestawy hydrauliczne, przeznaczone do hydraulicznego oddzielenia źródła ciepła i dwóch stref grzewczych zgodnie z PN-EN 12828. W zależności od wersji, poszczególne strefy mogą być zarówno zasilane medium o temperaturze uzyskiwanej na wyjściu ze źródła ciepła (obiegi bezpośrednie, bez mieszania), jak i o temperaturze niższej, uzyskiwanej dzięki mieszaniu.
Zastosowanie ocieplonego sprzęgła KAMEN SH w układzie służy do oddzielenia hydraulicznego obiegu kotłowego (źródła ciepła) od obiegu grzewczego instalacji. Zaleca się jego zastosowanie w układach składających się z jednego lub więcej urządzeń grzewczych o takich samych lub różnych parametrach pracy (kocioł, kominek z płaszczem wodnym, pompa ciepła, itd.) oraz z kilku obiegów grzewczych (np. obieg ogrzewania grzejnikowego, obieg ogrzewania podłogowego, obieg ogrzewania C.W.U. – każdy wyposażony w swoją pompę). Sprzęgło Kamen SH umożliwia prawidłowe zrównoważenie ciśnienia i przepływów pomiędzy stroną kotła a stroną instalacji odbiorczej, zapewniając płynną pracę układu oraz zwiększając żywotność pomp obiegowych. Kolejną funkcją sprzęgła jest odpowietrzanie układu i separacja zanieczyszczeń (odmulanie), które mogą zostać usunięte przez zawór spustowy. Dodatkowo sprzęgło stosunkowo niewielkim kosztem zwiększa żywotność kotła, chroniąc go przed zbyt niską temperaturą wody wracającej do źródła ciepła zapobiegając korozji niskotemperaturowej.

Układ Kamen Control, to grupa mieszająca, której zadaniem jest ochrona powrotu kotła stałopalnego przed wytwarzaniem się w jego wnętrzu tzw. Kondensatu – rosy powstającej w wyniku zbyt niskiej temperatury wody powracającej z instalacji do kotła. Eliminuje zjawisko korozji niskotemperaturowej urządzenia grzewczego wydłużając jego żywotność, zapewnia optymalną temperaturę pracy układu oraz zwiększa jego sprawność. Uwaga! Należy pamiętać, aby temperatura pracy kotła była wyższa o min. 15⁰C niż nastaw zaworu i wynosić min. 65⁰C.

Układ Kamen C.W.U. to grupa pompowa bezpośrednia do montażu w kotłowni.

Układ Sprzęgłowy Kamen USBT

Układ Sprzęgłowy Kamen USBT

Układ Sprzęgłowy Kamen USTT

Układ Sprzęgłowy Kamen USTT

Układ Sprzęgłowy Kamen USTM

Układ Sprzęgłowy Kamen USTM

Układ Kamen Control

Układ Kamen Control

Układ Sprzęgłowy Kamen USMM

Układ Sprzęgłowy Kamen USMM

Układ Sprzęgłowy Kamen USBM

Układ Sprzęgłowy Kamen USBM

Układ Kamen C.W.U.

Układ Kamen C.W.U.