Sterowniki do kotłów Kamen.

W tym dziale znajdują się informacje o sterownikach, w jakie mogą być wyposażone kotły grzewcze Kamen. Oprócz standardowo montowanych urządzeń znajdą Państwo tutaj informacje o innych urządzeniach, w jakie opcjonalnie mogą zostać wyposażone piece Kamen.

Automatyczne kotły na ekogroszek standardowo wyposażone są w sterownik ST-480K. Możliwości kotła można rozszerzyć wybierając sterownik internetowy BRULI.

Wszystkie kotły z palnikiem pelletowym wyposażone są w dotykowy sterownik ST-976.

Sterownik ST-81K

Sterownik do zasypowych kotłów Kamen.

Regulator temperatury ST-81 przeznaczony jest do zasypowych kotłów CO. Steruje pompą obiegu wody CO, pompą ciepłej wody użytkowej CWU oraz wentylatorem. Do wyboru cztery tryby pracy pomp: ogrzewanie domu, priorytet bojlera, pompy równoległe, tryb letni. Obudowa sterownika dostosowana jest do montażu pod zabudowę kotła.

Funkcje realizowane przez sterownik:

 • sterowanie wentylatorem;
 • sterowanie pompą CO;
 • sterowanie pompą CWU;
 • możliwość podłączenia regulatora pokojowego;

Wyposażenie sterownika:

 • wyświetlacz LCD;
 • czujnik temperatury CO;
 • czujnik temperatury CWU;
 • zabezpieczenie temperaturowe (termik);
 • obudowa panelowa pod zabudowę kotła lub w obudowie metalowej;

Sterownik ST-81K zPID

Sterownik do zasypowych kotłów Kamen z czujnikiem temperatury spalin.

Opcjonalnie do kotłów zasypowych (za dopłatą).

Regulator temperatury ST-81 zPID przeznaczony jest do zasypowych kotłów CO. Steruje pompą obiegu wody CO, pompą ciepłej wody użytkowej CWU oraz wentylatorem. Do wyboru cztery tryby pracy pomp: ogrzewanie domu, priorytet bojlera, pompy równoległe, tryb letni. Obudowa sterownika dostosowana jest do montażu pod zabudowę kotła.

Funkcje realizowane przez sterownik:

 •  automatyczne sterowanie wentylatorem;
 •  sterowanie pompą CO;
 •  sterowanie pompą CWU;

Wyposażenie sterownika:

 •  wyświetlacz LCD;
 •  czujnik temperatury CO;
 •  czujnik temperatury CWU, wylotu spalin;
 •  zabezpieczenie temperaturowe (termik);
 •  obudowa panelowa pod zabudowę kotła lub w obudowie metalowej;

Sterownik ST-880K zPID

Sterownik do zasypowych kotłów Kamen z obsługą zaworu mieszającego oraz czujnikiem temperatury spalin.

Opcjonalnie do kotłów zasypowych (za dopłatą).

Funkcje realizowane przez sterownik:

 •  sterowanie wentylatorem;
 •  sterownie siłownikiem zaworu mieszającego;
 •  sterowanie pompa CO;
 •  sterowanie pompa CWU;
 •  sterowanie pompa dodatkowa;
 •  możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacja RS lub tradycyjna;
 •  możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM;
 •  możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET;
 •  możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-430 RS;
 •  oprogramowanie zPID

Wyposażenie sterownika:

 •  duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika;
 •  gałka impulsatora;
 •  czujnik temperatury CO;
 •  czujnik temperatury CWU;
 •  czujnik temperatury zaworu i powrotu;
 •  czujnik temperatury wylotu spalin;
 •  czujnik zewnętrzny (opcja dodatkowa);
 •  kabel zasilający;
 •  kable zasilający pompy;
 •  posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik);
 •  obudowa panelowa pod zabudowę kotła lub w obudowie metalowej;

Sterownik ST-480K

Sterownik do kotłów z automatycznym podajnikiem na ekogroszek.

Funkcje realizowane przez sterownik:

 •  sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym lub tłokowym;
 •  sterowanie pompą CO;
 •  sterowanie pompą CWU;
 •  sterowanie pompą podłogowa;
 •  sterowanie pompą cyrkulacyjna;
 •  sterownie siłownikiem zaworu mieszającego;
 •  możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacja RS lub tradycyjna;
 •  możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM;
 •  możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET;
 •  możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-431n;

Wyposażenie sterownika:

 •  duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika;
 •  czujnik temperatury CO;
 •  czujnik temperatury CWU, podłogowej;
 •  czujnik temperatury zaworu i powrotu;
 •  czujnik zewnętrzny (bez przewodu);
 •  czujnik temperatury podajnika (zabezpieczenie);
 •  posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik);
 •  kabel zasilający;
 •  kable zasilające pompy;
 •  jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła lub obudowie metalowej;

Sterownik BRULI

Opcjonalnie do kotłów z podajnikiem (za dopłatą).

Internetowy sterownik kotła z kontrolą temperatury spalin:

 • zdalna obsługa i ustawianie parametrów pracy regulatora kotła z każdego miejsca na świece przy pomocy przeglądarki internetowej;
 • kontrola i ograniczanie temperatury spalin w oparciu o logikę rozmytą (fuzzy logic);
 • aktualizacja oprogramowania sterownika przez internet;
 • ustawianie parametrów serwisowych pracy regulatora oraz kalibracja czujników przy użyciu przeglądarki internetowej;
 • rejestracja na karcie pamięci alarmów i innych zdarzeń;
 • rejestracja na karcie pamięci parametrów pracy kotła;
 • ustawianie temperatury normalnej (dziennej) i obniżonej (nocnej) dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w cyklu dobowym i tygodniowym;
 • regulator pogodowy z możliwością ustawienia temperatury normalnej (dziennej) i obniżonej (nocnej) w cyklu dobowym i tygodniowym;
 • regulator pokojowy z możliwością ustawienia temperatury normalnej (dziennej) i obniżonej (nocnej) w cyklu dobowym i tygodniowym;
 • możliwość współpracy z termostatem pokojowym;
 • niezależne zabezpieczenie termiczne kotła przed niekontrolowanym wzrostem temperatury;

Sterownik ST-976

Sterownik do kotłów z automatycznym podajnikiem pelletowym firmy Venma.

Funkcje sterownika:

Sterowanie palnikiem:

 • automatyczne rozpalanie na podstawie temperatury spalin lub czujnika płomienia kontrola procesu spalania zPID;
 • zabezpiecznie termiczna (termnik);
 • sterowanie dwoma podajnikiami;
 • sterowanie rusztem palnika;
 • sterowanie wentylatorem;
 • dobowe tryby pracy palnika;
 • modulacja mocy palnika;
 • kontrola procesu spalania za pomocą SONDY LAMBDA (opcja dodatkowa);

Sterowanie instalacją:

 • sterowanie zaworem mieszającym;
 • sterowanie pompami obiegowymi;
 • kontrola ochrony powrotu;
 • sterowanie tygodniowe;
 • sterowanie pogodowe;
 • konfigurowalny styk napięciowy (sterowanie dodatkowym źródłem ciepła);
 • współpraca z regulatorem pokojowym dwustanowym lub z komunikacją RS;
 • możliwość rozszerzenia o kolejne moduły sterujące: ETHERNET, GSM, zawory mieszające;