Dystrybutorzy
zachodnio- pomor- skie pomorskie warmińsko- mazurskie lubu- skie kujawsko- pomorskie podlaskie mazowieckie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opol- skie śląskie święto- krzyskie mało- polskie podkar- packie
Zagraniczni
09.12.2020

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 7/DST/1.4IIE

Zakład Ślusarsko-Kotlarski KAMEN Janusz Kamenczak, Pustków 402C, 39-205 Pustków przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci zrobotyzowanego stanowiska do spawania metodą MIG/MAG w ramach projektu pn. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM…
Więcej >
03.11.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/DST/1.4IIE

Zakład Ślusarsko-Kotlarski KAMEN Janusz Kamenczak, Pustków 402C, 39-205 Pustków zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci prasy krawędziowej CNC w ramach projektu pn. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU ZAKŁADU ŚLUSARSKO-KOTLARSKIEGO KAMEN” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0030/19. Załączniki: Zapytanie ofertowe nr 8/DST/1.4IIE. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2. Wzór umowy o ochronie informacji i zachowaniu poufności – Załącznik nr 3.
Więcej >
27.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/DST/1.4IIE

Zakład Ślusarsko-Kotlarski KAMEN Janusz Kamenczak, Pustków 402C, 39-205 Pustków zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci zrobotyzowanego stanowiska do spawania metodą MIG/MAG w ramach projektu pn. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU ZAKŁADU ŚLUSARSKO-KOTLARSKIEGO KAMEN”…
Więcej >